Service

PAKIET ZARZĄDZANIE

Bieżące raporty należności i zobowiązań, dzięki którym wiesz, jak planować wydatki

72%

Bieżące raporty płynności finansowej, które pokazują, że nie zabraknie ci pieniędzy

65%

Windykacja: 3-stopniowy proces poprawiający ściągalność należności

69%

Przygotowanie budżetu przychodów i kosztów i raport z wykonania - na bieżąco widzisz, czy osiągasz swoje cele

95%

Pomoc w przygotowaniu mierników prowadzenia biznesu

65%

Rekomendacje, jak optymalizować i rozwijać biznes

56%

Obsługa płatności: integracja z systemem bankowym

75%

Wystawianie faktur sprzedaży

38%

8-godzinne szkolenie: Finanse dla Niefinansistów

53%