Service

PAKIET FINANSE I PODATKI

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

72%

Raportowanie wyników

53%

Deklaracje VAT i pliki JPK

69%

Kontakt z urzędem skarbowym i ZUS w imieniu klienta

95%

Przygotowanie i aktualizacja polityki rachunkowości

100%

Obsługa w języku angielskim

66%

Sprawdzanie dokumentów księgowych pod kątem wymagań Ustawy o Rachunkowości

90%

Ewidencjonowanie dokumentów w księgach rachunkowych oraz prawidłowe ujęcie rozrachunku.

75%

Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
oraz wyposażenia

87%

Prowadzenie rejestrów podatku VAT oraz naliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatków

66%

Sporządzanie deklaracji podatkowych z tytułu podatku dochodowego i podatku VAT

100%

Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych i statystycznych

63%

Sprawozdania finansowe zgodne z wymaganiami Ustawy o Rachunkowości

83%

Rozliczanie eksportu, importu, transakcji wewnątrzwspólnotowych

70%

Dedykowana osoba do obsługi oraz bieżące konsultacje w zakresie księgowości

95%