Bezpłatny audyt księgowości. Sprawdź czy potrzebujesz zmiany!
1. 
Czy dostałeś informację o podatkach do zapłaty w ostatniej chwili, tuż przed terminem?

2. 
Czy dostajesz co miesiąc raport o wynikach finansowych swojej firmy?

3. 
Czy księgowa zaprasza cię na regularne spotkania?

4. 
Czy księgowość zgłasza propozycję ulepszeń?

5. 
Czy masz dostęp do swoich danych i dokumentów na bieżąco?

6. 
Czy masz dostęp do systemu księgowego?

7. 
Czy masz wiedzę jakie dokumenty zostały ujęte w księgach (na bieżąco)?

8. 
Czy korespondencja z US w większości przypadków odbywa się elektronicznie bez Twoje udziału?

9. 
Czy masz wiedzę jakie dokumenty zostały ujęte jako niepodatkowe?

10. 
Czy masz możliwość na bieżąco zgłaszać błędy i widzieć zmiany w księgach?

11. 
Czy księgowość dostosowuje się do zmian w przedsiębiorstwie?

12. 
Czy księgowość dostosowuje się do zmiany modelu obsługi na elektroniczny?

13. 
Czy możesz ocenić swoją księgowość jako nowoczesną / innowacyjną?