Service

PAKIET LUDZIE

Przygotowywanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych wg wzoru ustalonego
z Klientem

90%

Rozliczanie i raportowanie wynagrodzeń

50%

Dokumentacja do ZUS

35%

Prowadzenie teczek pracowników

25%

Przygotowywanie list płac

40%

Rozliczanie zwolnień lekarskich, nieobecności w pracy i urlopów w celu sporządzenia
list płac

100%

Rozliczanie umów zleceń i o dzieło

50%

Przekazywanie dokumentacji do ZUS za pośrednictwem programu Płatnik

70%

Kalkulacja zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych wynagrodzeń oraz wysokości zobowiązań wobec ZUS

100%

Sporządzanie pasków wynagrodzeń

30%

Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wg standardowego wzoru

80%

Sporządzanie rocznych rozliczeń pracowników (PIT-11, PIT-40) oraz klienta (PIT-4R)

99%