Pakiet Finanse i Podatki

Raportowanie wyników
Deklaracje VAT i pliki JPK
Kontakt z urzędem skarbowym i ZUS w imieniu klienta
Przygotowanie i aktualizacja polityki rachunkowości
Obsługa w języku angielskim

Pakiet Firma na start

Sami jesteśmy przedsiębiorcami, którzy prowadzą spółki usługowe… Dlatego rozumiemy kluczowe wyzwania biznesu: 

Pakiet Ludzie

Klient to partner, nie petent.

Zadbamy o obsługę Twoich pracowników.

Przygotowywanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych wg wzoru ustalonego z Klientem
Rozliczanie i raportowanie wynagrodzeń
Dokumentacja do ZUS
Prowadzenie teczek pracowników
Przygotowywanie list płac.
Rozliczanie zwolnień lekarskich, nieobecności w pracy i urlopów w celu sporządzenia list płac.

Pakiet Zarządzanie

Tylko rzetelne i regularne dane finansowe pozwalają rozwijać biznes
Bieżące raporty należności i zobowiązań, dzięki którym wiesz, jak planować wydatki
Bieżące raporty płynności finansowej, które pokazują, że nie zabraknie ci pieniędzy
Windykacja: 3-stopniowy proces poprawiający ściągalność należności