Bezpłatny audyt księgowości. Sprawdź czy potrzebujesz zmiany!
1. Czy dostałeś informację o podatkach do zapłaty w ostatniej chwili, tuż przed terminem?
2. Czy dostajesz co miesiąc raport o wynikach finansowych swojej firmy?
3. Czy księgowa zaprasza cię na regularne spotkania?
4. Czy księgowość zgłasza propozycję ulepszeń?
5. Czy masz dostęp do swoich danych i dokumentów na bieżąco?
6. Czy masz dostęp do systemu księgowego?
7. Czy masz wiedzę jakie dokumenty zostały ujęte w księgach (na bieżąco)?
8. Czy korespondencja z US w większości przypadków odbywa się elektronicznie bez Twoje udziału?
9. Czy masz wiedzę jakie dokumenty zostały ujęte jako niepodatkowe?
10. Czy masz możliwość na bieżąco zgłaszać błędy i widzieć zmiany w księgach?
11. Czy księgowość dostosowuje się do zmian w przedsiębiorstwie?
12. Czy księgowość dostosowuje się do zmiany modelu obsługi na elektroniczny?
13. Czy możesz ocenić swoją księgowość jako nowoczesną / innowacyjną?